Logo

O projekcie

O PROJEKCIE

AISS jest projektem Erasmus+ KA220

AISS jest projektem Erasmus + KA220 – Pratnerstwa strategiczne na rzecz edukacji wyższej (Erasmus+2023-1-ES01-KA220-HED-000153371) – projekt trwający 24 miesiące (01/10/1023 – 30/09/2025).

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności technologii cyfrowych poprzez rozwój kompendium zawierającego scenariusze oraz rozwiązania dla edukacji wyższej oparte na sztucznej inteligencji. Poza głównym celem projekt AISS zakłada osiągnięcie następujących celów:

  1. Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji wyższej w oparciu o dobre praktyki w skali globalnej.
  2. Opracowanie modułów szkoleniowych oraz wirtualnego asystenta wspierającego zwiększenie wykorzystywania sztucznej inteligencji w edukacji.
  3. Przygotowanie „toolboxa” wspierającego szybszą i szerszą integrację technologii opratych na sztucznej inteligencji w edukacji wyższej.
  4. Podniesienie kompetencji studentów poprzez stworzenie chat-botów umożliwiających im kontakt z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi.
  5. Wykorzystanie sztucznej inteligencji dla wzbogacenia wybranych kursów na studiach oraz pilotaż wprowadzonych rozwiązań.

Oczekiwany wpływ projektu

  1. NAUCZYCIELE i EDUKATORZY zwiększą swoją wiedzę i kompetencje, poprawią umiejętności i podniosą poziom motywacji do uczenia się.
  2. STUDENCI (formalni i nieformalni) zdobędą wiedzę i rozwiną umiejętności w zakresie technologii multimedialnych.
  3. Na poziomie LOKALNYM, REGIONALNYM i KRAJOWYM nauczyciele podniosą swoje kompetencje w oparciu o analizę dobrych praktyk i rozwiązania zaproponowane przez partnerów projektu..
  4. Na poziomie EUROPEJSKIM i MIĘDZYNARODOWYM , rezultaty projektu będą dotrą do użytkowników z wielu europejskich krajów, dzięki upowszechnianiu poprzez różne kanały, sieci kontaktów, strony internetowe projektu i instytucji partnerskich. Rezultaty projektu będą udostępnione na platformie projektów Erasmus+ dzięki czemu nauczyciele i studenci będą mogli swobodnie skorzystać z wypracowanych treści.

Rezultaty projektu

R1. Kompendium wiedzy zawierające 16 scenariuszy wykorzystania sztucznej inteligencji w nauczaniu.

R2. Wirtualny asystent stworzony w oparciu o 4 scenariusze dopasowane do potrzeb edukacyjnych.

R3. Przewodnik po narzędziach umożliwiający nauczycielom korzystanie ze sztucznej inteligencji.

R4. Przekształcenie kursów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w programie nauczania .

Do kogo adresowany jest projekt?

Grupa docelowa projektu AISS:

  • Nauczyciele akademiccy i studenci
Paid Search Marketing
Search Engine Optimization
Email Marketing
Conversion Rate Optimization
Social Media Marketing
Google Shopping
Influencer Marketing
Amazon Shopping
Explore all solutions