Logo

Apie projektą

APIE PROJEKTĄ

AISS yra Erasmus+ KA220 projektas

AISS yra Erasmus+ KA220 – Bendradarbiavimo partnerystės aukštojo mokslo srityje (Erasmus+2023-1-ES01-KA220-HED-000153371) projektas, kurio trukmė – 24 mėnesiai (2023-10-01 – 2025-09-30). Konsorciumą sudaro keturi Europos universitetai:

Projekto tikslai

Pagrindinis projekto tikslas – didinti skaitmeninio turinio, technologijų ir praktikos prieinamumą, kuriant įvairių scenarijų sąvadą ir remiant dirbtinio intelekto (DI) sprendimais pagrįstas technologijas. Be to, įgyvendindami AISS projektą pasieksime šiuos uždavinius:

  1. Tobulinti dėstytojų kompetencijas, susijusias su pasauline geriausia DI naudojimo aukštajame moksle patirtimi.
  2. Sukurti DI technologijų pagrindą ir priemonių rinkinį platesnei ir greitesnei integracijai į aukštąjį mokslą.
  3. Tobulinti mokinių patirtį su multimedijos technologijomis, integruojant dirbtiniu intelektu pagrįstas paramos sistemas (Chatbots).
  4. Pateikti DI priemonių rinkinį, kuris būtų skirtas platesnei ir greitesnei integracijai į aukštąjį mokslą.
  5. Patobulinti pasirinktas daugialypės terpės mokymo programas naudojant naujoviškus, dirbtiniu intelektu pagrįstus švietimo sprendimus ir vykdyti tikslinius bandomuosius testus.

Numatomas projekto poveikis

  1. MOKYTOJŲ IR DĖSTYTOJŲ lygmeniu bus gilinamos žinios, stiprinami įgūdžiai ir kompetencijos, didinama mokymosi visą gyvenimą motyvacija.
  2. STUDENTŲ (formaliuoju ir neformaliuoju) lygmeniu bus gilinamos žinios, didinami įgūdžiai ir kompetencijos studijuojant daugialypės terpės technologijas.
  3. UVIETINIU, REGIONINIU IR NACIONALINIU. Vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu – mokymosi programos modifikavimas. Projekto rezultatai, pagrįsti gerąja projekto partnerių patirtimi, padidins naujas besimokančiųjų grupės mokytojų kompetencijas.
  4. EUROPOS IR TARPTAUTINIU. lygmeniu projektas pasieks skirtingas Europos šalis naudojant įvairius sklaidos kanalus, pavyzdžiui, ES, tarptautinius tinklus, projekto ir partnerių organizacijų interneto svetaines. Projekto rezultatai bus laisvai prieinami internete, „Erasmus+” projekto rezultatų platformoje, kad tiek mokytojai, tiek mokiniai galėtų jais naudotis visoje Europoje.”

Laukiami rezultatai

R1. Sąvadas su 16 DI sprendimų scenarijų, kurie bus naudojami mokyme.

R2. Virtualus asistentas su 4 skirtingais scenarijais, susijusiais su studijų procesu.

R3. Priemonių rinkinys, naudojamas kaip vadovas mokytojams ir instruktoriams, pagrįstas DI.

R4. Parengta mokymosi programa – Mokymo moduliai.

Kam skirtas projektas?

Projekto AISS tikslinės grupės:

  • Aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai
Paid Search Marketing
Search Engine Optimization
Email Marketing
Conversion Rate Optimization
Social Media Marketing
Google Shopping
Influencer Marketing
Amazon Shopping
Explore all solutions