Logo

Pierwsze spotkanie online

online meeting

27 lutego 2024 roku odbyło się spotkanie online, podsumowujące postępy projektu wypracowaneod czasu pierwszego spotkania zorganizowanego przez Florida Universitària (Catarroja, Hiszpania).Przedstawiciele UPJP2 poinformowali o ukończeniu prac nad kompendium wiedzy na temat sztucznej inteligencji, których realizację koordynowali.Przedstawiciele Florida Universitària omówili projekty materiałów promocyjnych: ulotki, broszury, strony internetowej.Zgodnie z planem zarządzania wybrano również przedstawicieli poszczególnych komitetów.Ustalono też […]

Paid Search Marketing
Search Engine Optimization
Email Marketing
Conversion Rate Optimization
Social Media Marketing
Google Shopping
Influencer Marketing
Amazon Shopping
Explore all solutions