Logo

Partners

Florida Universitaria

Florida Centre de Formacio Coop.V

Florida universitetas (projekto koordinatorius) – tai 1977 m. įkurtas universitetas, dirbantis švietimo srityje. Jis turi didelę patirtį švietimo ir mokymo srityje įvairiais švietimo lygmenimis: aukštasis mokslas (universitetiniai laipsniai, antrosios pakopos ir magistro laipsniai), profesinis mokymas (aukštesnysis ir žemesnysis), tęstinis mokymas ir bedarbių mokymas, vidurinis ir pradinis ugdymas. Universitetas savo veiklos sritį išplėtė ir įsteigdamas „NINOS Gestión Educativa, coop.V” – Valensijos regiono vaikų darželių tinklą, kurį šiuo metu sudaro 15 centrų. Floridos universiteto grupėje dirba 600 darbuotojų ir mokosi daugiau kaip 5 000 mokinių.

Floridos universitetas yra Valensijos universiteto (nuo 1993 m.) ir Valensijos politechnikos universiteto (nuo 1996 m.) narys, o jo diplomai yra akredituoti abiejose institucijose. Floridos universitetas buvo įsteigtas 1993 m. kaip Florida Centre de Formació projekto dalis, pripažintas kaip asocijuotas centras. Universitetas turi 2 universitetinius miestelius, esančius Kataroje (savivaldybė Valensijos zonoje) ir Valensijoje. Jis apibūdinamas kaip novatoriška ir dinamiška institucija, palaikanti glaudžius ryšius su įmonėmis ir visuomene. Jaunimui ir specialistams teikiamas švietimas ir mokymas grindžiamas įgūdžių ir žinių įgijimu, kurie leidžia jiems sėkmingai dalyvauti naujuose šiuolaikinės visuomenės verslo, profesiniuose ir socialiniuose scenarijuose.

Šiuo metu Floridos universitete taikomos novatoriškos metodikos, kuriomis siekiama skatinti teritorijų socialinį ir ekonominį vystymąsi, kaupiant bendradarbiavimo patirtį, susijusią su inovacijomis ir verslumu. Šios metodikos yra ilgamečio dalyvavimo, bendradarbiavimo ir mokslinių tyrimų projektuose regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu rezultatas.

Dirbtinio intelekto ir pokalbių robotų sritis studijuojama keliuose Floridos universiteto kursuose ir mokymo turinyje, pavyzdžiui, profesinio rengimo aukštesniojo lygio „Interneto programų kūrimas”, „Rinkodara ir reklama”, „3D animacija, žaidimai ir interaktyvios aplinkos”, „Automatizavimas ir pramoninė robotika”…, taip pat įvairiuose su inžinerijos mokslu susijusiuose laipsniuose arba studijuojant „Videžaidimų ir interaktyvių patirčių projektavimą ir kūrimą”.

Krokuvos Popiežiškasis Jono Pauliaus II universitetas siūlo unikalią mokymosi patirtį. Visos programos skirtos formuoti  studento asmenybę, ne tik akademiniu požiūriu. UPJP II savo edukacinę ir mokslinę veiklą įgyvendina šešiuose fakultetuose, siūlančiuose įvairias bakalauro, magistro, doktorantūros programas. UPJP II oficialiai įkurtas 1981 m., tačiau jo šaknys siekia 1397 m. Krokuvoje įkurto Teologijos fakulteto laikus. UPJP II iš viso studijuoja 2300 nuolatinių studentų ir dirba 370 nuolatinių darbuotojų. Pagrindinės mokymo ir mokslinių tyrimų sritys: žurnalistika, žiniasklaida ir socialinė komunikacija, skaitmeninė žiniasklaida, socialinis darbas, šeimos studijos, pedagogika, filosofija, turizmas, istorija ir kultūros paveldas, teologija ir kanonų teisė.


UPJP II yra aukštoji mokykla, kuri praturtina studentus intelektualiniu, kultūriniu, profesiniu, socialiniu ir dvasiniu aspektais pačioje Krokuvos širdyje, viename nuostabiausių Europos miestų. Universitete dėmesys skiriamas ne tik geriems teoriniams pagrindams, bet ir siūloma ugdyti įvairius praktinius įgūdžius. Akademiniame medijų centre įrengtos VR darbo, mokslinių tyrimų ir projektavimo stotys su atitinkama technine ir programine įranga, įskaitant akių stebėjimo ar biotrasavimo priemones. UPJP II įgytos žinios ir patirtis padeda studentams užimti aukštas pozicijas darbo rinkoje, o tai padaryti galima ir atliekant studentų praktiką nacionalinėse žiniasklaidos ir kūrybinėse agentūrose.

Kauno technologijos universiteto veiklos pradžia – 1922 m. vasario 16 d., kai buvo įkurtas Lietuvos universitetas ir jo technikos fakultetai.  1990 m. KTU atgavo universiteto statusą ir pasuko sparčių studijų ir mokslo reformų keliu. Universitetas ir toliau siekia tvarios mokslo, verslo ir pramonės partnerystės, kuria ir įgyvendina naujas idėjas, inovacijas ir išradimus. Nuo 1922 m. universitetą baigė daugiau kaip 157 tūkst. absolventų.

Universitete kuriami inovatyvūs fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų sprendimai, atitinkantys šiandienos ir ateities iššūkius. Lyderystė, aukšta mokslinių rezultatų kokybė ir nauji moksliniai atradimai telkia akademinę bendruomenę, o naujausi mokslinių tyrimų pasiekimai ir įgyta praktinė patirtis perduodama studentams. KTU mokslininkai kuria ir perduoda tarpdisciplinines žinias bei pažangias technologijas šalies ir užsienio pramonei, verslui ir viešajam sektoriui, įgyvendindami tarptautinių ir nacionalinių mokslinių tyrimų programų projektus, vykdydami užsakomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų sutartis.

Kauno technologijos universitetas yra konkurencingas technologijos universitetas, puoselėjantis žinias ir inovacijas. Kauno technologijos universitete sukurtos žinios ir technologijos pasiekia visus visuomenės, verslo ir pramonės sektorius Lietuvoje, Baltijos šalyse ir visame pasaulyje. Universiteto tarptautiškumas apima visas veiklos sritis: studijų kokybę, mokslinius laimėjimus ir organizacinę darną, ir tai yra vienas svarbiausių prioritetų. Tarptautiškumas atsispindi ir strateginiuose universiteto dokumentuose, taip pat visose jo gyvenimo srityse. KTU ne tik teoriškai deklaruoja, bet ir gyvena tarptautiškumu, nuolat siekdamas parodyti ir išplėsti globalios veiklos galimybes visiems akademinės bendruomenės nariams.

Bairoito universitetas – tai 1975 m. įkurtas valstybinis mokslinių tyrimų universitetas, įsikūręs Bairoite, Vokietijoje. Jis iš esmės yra suskirstytas į septynis bakalauro ir magistrantūros fakultetus, kiekvienas fakultetas savarankiškai nustato savo priėmimo standartus ir akademines programas. Šiuo metu Bairoito universitetas yra vienas sėkmingiausių jaunų Vokietijos universitetų.

 

Times Higher Education (THE) jaunųjų universitetų reitinge jis patenka tarp geriausių pasaulio jaunųjų universitetų, o QS pasaulio universitetų reitinge – į geriausiųjų dešimtuką tarp 5500 universitetų iš viso pasaulio. Tarpdisciplininiai moksliniai tyrimai ir dėstymas yra pagrindinis universiteto 160 studijų programų, kurias siūlo septyni gamtos mokslų, inžinerijos, teisės, verslo ir ekonomikos, kalbų, literatūros ir kultūros mokslų fakultetai, bruožas. Bairoito universitete studijuoja apie 13 330 studentų, dirba 240 profesorių, apie 1330 mokslo darbuotojų ir apie 985 nemoksliniai darbuotojai Bairoito miestelyje ir Kulmbacho miestelyje. Tai didžiausias darbdavys regione. Jis yra Bavarijos elitinio tinklo (Elitenetzwerk Bayern), Bavarijos švietimo politikos koncepcijos, skirtos gabių mokinių ir studentų skatinimui aukštojo mokslo sektoriuje, narys.   Bairoito universiteto (UBT) Matavimo ir valdymo sistemų institutas (MRT) dirba matavimo sistemų projektavimo, diegimo ir taikymo srityje. Jo indėlis apima jutiklių sistemų modeliavimo ir parametrų nustatymo, sistemų ir procesų būklės stebėsenos bei valdymo strategijų sritis. Platus metodų spektras anksčiau taikytas sprendžiant automobilių, puslaidininkių, gamybos ir energetikos sistemų pramonės problemas. Laikui bėgant dėmesys nuo atskirų komponentų ar sistemų buvo perkeltas į paskirstytas ir (arba) įterptąsias sistemas su didesniu funkcionalumu.

 

 Tai taip pat apima dirbtinio intelekto metodų taikymą signalų apdorojimui, gedimų nustatymui, būklės stebėjimui ar optimaliam sistemos veikimui. Įrenginių įtraukimas į didesnius tinklus lemia techninio bendravimo poreikį. MRT turi daug patirties, susijusios su pramoninėmis lauko magistralėmis, tokiomis kaip CAN ar Modbus, ir belaidėmis technologijomis. Nors taikymo sritys toli gražu neapsiriboja tik mechatroninėmis ir robotinėmis sistemomis, šia kryptimi jau seniai sukaupta nemažai patirties. MRT tyrimus atlieka kartu su partneriais iš pramonės ar kvalifikuotų amatininkų sektoriaus. Partnerių struktūrą sudaro įvairios pramonės šakos (automobilių pramonė, mašinų ir mechanikos inžinerija, elektrotechnika, chemijos pramonė, procesų pramonė, energetikos technologijos ir t. t.): nuo mažų vietinių įmonių iki tarptautinių korporacijų („Audi”, BMW, „Daimler”, „Porsche”, „Volkswagen”; BAT, „Merck”, „Siemens”, „Stäubli Robotics”, „Tennet”, „Vishay” ir t. t.). Įgyvendinant dirbtinio intelekto metodus ir diegiant išmaniuosius prietaisus, pavyzdžiui, išmaniuosius skaitiklius, lauko aplinkoje, reikia derinti inžinerinius ar techninius įgūdžius su informatikos įgūdžiais. Šis derinys yra daugelio MRT projektų skiriamasis bruožas.

Paid Search Marketing
Search Engine Optimization
Email Marketing
Conversion Rate Optimization
Social Media Marketing
Google Shopping
Influencer Marketing
Amazon Shopping
Explore all solutions