Logo

Įžanginis susitikimas

2023 m. lapkričio mėn. Floridos universitete (Katarroja, Ispanija) įvyko AISS projekto pradžios susitikimas, kuriame dalyvavo visų keturių institucijų partnerių atstovai: Kauno technologijos universiteto (Lietuva), Popiežiškojo Jono Pauliaus II universiteto (Lenkija), Bairoito universiteto (Vokietija) ir Floridos universiteto. Per dvi dienas trukusį susitikimą dalyviai apžvelgė projektą bei išsamiau išanalizavo kiekvieno darbo paketo lūkesčius.

Pirmasis tolesnių veiksmų (nuotolinis) susitikimas

online meeting

2024 m. vasario 27 d. projekto partneriai surengė pirmąjį nuotolinį tolesnių veiksmų susitikimą. UPJP2 paskelbė, kad baigtas rengti gerosios praktikos, susijusios su dirbtinio intelekto naudojimu švietimo įstaigose, rinkinio pagal keturis pasiūlytus scenarijus sudarymas. Florida pristatė interneto svetainę ir brošiūrą ir surinko partnerių pasiūlymus dėl jų. Kalbant apie kokybės planą, buvo paskirti kiekvieno partnerio įstaigos atstovai […]

Paid Search Marketing
Search Engine Optimization
Email Marketing
Conversion Rate Optimization
Social Media Marketing
Google Shopping
Influencer Marketing
Amazon Shopping
Explore all solutions