Logo

2023 m. lapkričio mėn. Floridos universitete (Katarroja, Ispanija) įvyko AISS projekto pradžios susitikimas, kuriame dalyvavo visų keturių institucijų partnerių atstovai: Kauno technologijos universiteto (Lietuva), Popiežiškojo Jono Pauliaus II universiteto (Lenkija), Bairoito universiteto (Vokietija) ir Floridos universiteto.

Per dvi dienas trukusį susitikimą dalyviai apžvelgė projektą bei išsamiau išanalizavo kiekvieno darbo paketo lūkesčius.

Paid Search Marketing
Search Engine Optimization
Email Marketing
Conversion Rate Optimization
Social Media Marketing
Google Shopping
Influencer Marketing
Amazon Shopping
Explore all solutions